Valinnanvapaus Jokilaakson sairaalassa

Jokilaakson sairaala on julkinen erikoissairaanhoidon yksikkö. Kuka tahansa valita sen hoitopaikakseen perustuen lakiin valinnanvapaudesta.

Jokilaakson sairaalassa

  • Asiakas maksaa vain lakisääteisen julkisen asiakasmaksun
  • Asiakkaita hoitavat kokeneet erikoislääkärit
  • Asiakkaalle varataan heti erikoissairaanhoidon lähetteen saavuttua hoitoaika
  • Hoitoon poliklinikalle pääsee kiireellisyyden mukaan erikoisalasta riippuen noin 2-4 viikossa
  • Leikkaukseen pääsee 1-2 kuukauden kuluessa siitä, kun leikkaushoito on katsottu perustelluksi ja potilas on leikkauskelpoinen.
  • Jokilaakson sairaalan palveluiden laatu on huippuluokkaa ja potilasvahingot ovat valtakunnallisestikin katsottuna erittäin matalat.

Mikäli asiakas asuu kaukana Jämsästä, hoidon jälkeinen kontrollikäynti voidaan toteuttaa myös Pihlajalinnan lääkäriasemalla etäpoliklinikalla.