Jokilaakson sairaalaan pääsee hoitoon erikoissairaanhoidon lähetteellä, jonka voi tehdä terveyskeskuksen, keskussairaalan, työterveyshuollon tai yksityisen lääkärikeskuksen lääkäri.

Nopeasti hoitoon
Jokilaakson sairaalan periaatteena on, että jonottaminen ei kuulu erikoissairaanhoitoon.
Meillä poliklinikalle pääsee kiireellisyyden mukaan erikoisalasta riippuen noin 2-4 viikossa ja leikkaukseen 2-3 kuukauden sisällä. Jonotusaikamme ovat siis huomattavasti pienempiä kuin mitä laki edellyttää. Lain mukaan potilaan tulee päästä kiireettömän erikoissairaanhoidon vastaanotolle kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Leikkaukseen tulee päästä kuudessa kuukaudessa.

Tervetuloa kaikkialta Suomesta
Jokilaakson sairaalan voi valita hoitopaikakseen kuka tahansa perustuen valinnanvapautta koskevaan lakiin, jonka ansioista potilaat saavat päättää itse hoitopaikkansa maanlaajuisesti. Koska Jokilaakson sairaala on Jämsän kaupungin järjestämisvastuulla oleva kunnallinen erikoissairaanhoidon yksikkö, on se kenen tahansa kansalaisen valittavissa.

Edullinen hoitomaksu
Jokilaakson sairaalassa potilas maksaa vain lakisääteisen julkisen asiakasmaksun.

Takaamme hyvän hoidon
Jokilaakson sairaalassa on monipuoliset ja laajat erikoissairaanhoidon palvelut lääkärien vastaanottokäynneistä ja päiväkirurgisista leikkauksista aina vaativiin tekonivelten uusintaleikkauksiin asti. Sairaalassamme tehdään lähes 2000 leikkausta joka vuosi. Jokilaakson sairaalan hyvän hoidon takaavat kokeneet erikoislääkärit ja hoitajat.

Meille on helppo tulla
Jokilaakson sairaala sijaitsee hyvin kulkuyhteyksien varrella Jämsässä. Jyväskylästä Jokilaakson sairaalaan on 60 kilometriä, Tampereelta 90 kilometriä ja Helsingistä 220 kilometriä. Sairaalalla on maksuton pysäköintialue. Sairaalaan pääsee myös sujuvasti julkisilla kulkuvälineillä eri puolelta Suomea Jämsän rautatie- ja linja-autoaseman kautta.