Leikkauspotilaana Jokilaakson sairaalassa

Ennen leikkausta

Ennen leikkausta tarvitsemme tiedot terveydentilastasi ja käytössäsi olevista lääkkeistä. Nämä tiedot kysytään joko postitse saapuvalla esitietolomakkeella tai hoitaja on sinuun yhteydessä puhelimitse. Osa tulevista leikkauspotilaista voidaan haastatella myös poliklinikkakäynnin yhteydessä.”

Jos olet tulossa tekonivelleikkaukseen, sinulla on erillinen tulotarkastuskäynti poliklinikalla. Käynnillä tapaat leikkaavan lääkärin ja samalla tehdään yksilöllinen leikkaussuunnitelma. Tapaat myös fysioterapeutin ja endoproteesihoitajan, jotka opastavat leikkauksen jälkeistä kuntoutumista. Leikkausta edeltävästi voitte tutustua ensitietokurssin materiaaliin.

Leikkauspäivänä

Leikattavaksi tullessasi saavut sairaalaamme vasta toimenpidepäivänä.

Kaikki leikkauksiin tulevat potilaat ilmoittautuvat päiväkirurgian yksikössä (2. krs) ohjeistettuna ajankohtana. Vastaanottava hoitaja ohjeistaa sinua valmistautumisessa ja kertoo leikkauspäivän kulusta. Leikkaukseen pääsyä odottelet päiväkirurgian ja hoito-osaston yhteydessä odotustilassa.

Odotustilasta sinut hakee leikkaussalihoitaja, jonka kanssa siirryt kävellen suoraan leikkaussaliin.

Leikkaussalissa sinulle laitetaan erilaisia valvontalaitteita ja käteen asetetaan kanyyli. Tämän jälkeen anestesialääkäri tarjoaa leikkauksesi asettamien vaatimusten sekä sinun toipumisesi kannalta parasta anestesiamuotoa kuunnellen toiveitasi.

Jos leikkaus tehdään puudutuksessa, voit halutessasi kuunnella musiikkia ja saada rentouttavaa lääkettä torkkuaksesi toimenpiteen ajan.

Leikkauksen jälkeen sinut viedään heräämöön toipumaan. Päiväkirurgisena potilaana siirryt vointisi niin salliessa heräämöstä lepohuoneeseen odottamaan kotiin pääsyä. Lyhytjälkihoitoisena potilaana siirryt heräämövalvonnan jälkeen hoito-osasto 5:lle jatkamaan toipumista.

Leikkauksen jälkeen

Osa leikkauksista vaati jälkitarkastuksen. Jälkitarkastuskäynnillä tapaat toimenpiteen tehneen lääkärin, joka arvioi muun muassa liikkumisen ja toimintakyvyn sekä tarkastaa mahdolliset röntgenkuvat.

Leikkaava lääkäri sanelee leikkauksen jälkeisen jatkohoidon tarpeen leikkauskertomukseen. Sinua informoidaan tästä myös sairaalassa ollessasi.

Jälkitarkastuskäyntiä varten sinun ei tarvitse matkustaa Jämsään, vaan käynti on mahdollista toteuttaa lähipalveluna lähestulkoon ympäri Suomea. Tästäkin on maininta leikkauskertomuksessasi ja hoitaja ohjeistaa sinut ennen kotiin lähtöä.

Jos leikkaava lääkäri on määrännyt tutkimuksia, joissa sinun tulisi käydä ennen jälkitarkastusta, onnistuu nämäkin lähellä omaa asuinpaikkaasi lähipalveluna.

Tekonivelpotilaana ollessasi sinulle tulee lisäksi määräaikaistarkastuksia. Niiden aikataulu selviää ensimmäisen jälkitarkastuksen yhteydessä.